Wij willen hier vanwege de historische waarde ervan weer het interview in herinnering brengen dat in 2012 met de heer Pacifico Sed – een Jood die aan deportatie is ontsnapt tot stand kwam over de grote razzia van de Joden van Rome.