Interview met Innocent Ouédraogo, een Afrikaanse missionaris in België

 

Er bestaat een heel mooie en liefdevolle uitdrukking die in het kerkelijk taalgebruik is binnengedrongen en de dagelijkse inzet, soms ook tot aan de dood toe, van veel authentieke volgelingen van de Heer vormt.

 

De geboorte van Jezus is een mysterie dat iedere christen aangaat. Net als Maria heeft de christen een Woord ontvangen dat niet alleen maar een woord mag blijven, maar dat zelfs vlees en bloed moet worden, een concreet feit, iets dat kan worden aangeraakt en gezien. Het Woord bouwt altijd iets op. Jezus is het Woord dat vlees is geworden en te midden van de mensen heeft geleefd.

 

Iedere maand december en aan het begin van het nieuwe jaar begint de tijd van de zoetige sprookjes voor kinderen die niet groeien, en voor degenen die Kerstmis reduceren tot een dag waarop men zoveel mogelijk uitgeeft en consumeert, deze vleselijke genoegens combinerend met een of ander beperkt edelmoedig werk, dat ervoor zorgt dat wij ons betere mensen voelen en het ons mogelijk maakt onze verlangens te bevredigen zonder verontrustende gewetenswroeging.

 

Friedrich Nietzsche is ongetwijfeld een van de grote profeten van het moderne nihilisme, van onze vloeibare samenleving. Hij ziet een glimp van de gevolgen van een samenleving zonder fundamenten en zonder waarden, waar men de laatste zin van ons handelen vindt in het handelen zelf en waarin alles relatief en onbepaald is, terwijl trouw zonder betekenis is.

 

Het avontuur op de oceaan van cyberspace is voor de Gemeenschap Redemptor hominis in januari 2005 begonnen. Sindsdien hebben er met kleine stappen vooral in grafisch opzicht zeer veel veranderingen op de website www.missionerh.it plaatsgevonden. Het betrof in vergelijking met de opzet in het begin echter marginale veranderingen.


De nacht loopt reeds ten einde en de dag breekt aan