Een siddering van vreugde en tederheid is door de kerk van Obeck gegaan, toen Benjamin luid en enthousiast heeft geantwoord “Hier ben ik, Heer!”, omdat hij bij naam werd uitgenodigd zich te presenteren voor het doopsel en de eerste communie.

 

Wij sluiten het weergeven van de geschiedenis en enkele belangrijkste uitdagingen van Mbalmayo af met een interview met p. Apollinaire Ebogo, een belangrijke bron van informatie over de door deze stad in Kameroen meegemaakte gebeurtenissen.

 

Wij gaan verder met het weergeven van de geschiedenis van Mbalmayo door een interview met prof. Honoré Tongo, directe getuige in het educatieve klimaat van de belangrijkste uitdagingen waarmee deze stad wordt geconfronteerd.

 

Wij gaan verder met het weergeven van de geschiedenis en enkele belangrijkste uitdagingen van Mbalmayo, rijk aan een maatschappelijk en kerkelijk verleden, maar ook aan lijden en tegenstellingen.

 

De Gemeenschap Redemptor hominis werkt vanaf 1990 in Mbalmayo. Mgr. Adalbert Ndzana, toen bisschop van Mbalmayo, vertrouwde ons in 1995 de parochie Obeck toe, gelegen in het hart van de volkswijken van de stad, die zowel de mogelijkheden van een jonge bevolking als de moeilijkheden weerspiegelen die voorvloeien uit het karakter van een periferie en het opnemen van allochtonen, functionarissen, studenten, ambachtslieden en boeren op zoek naar een beter leven.

 

In de parochie van Obeck, die aan de Gemeenschap Redemptor hominis is toevertrouwd en die gelegen is aan de rand van de stad Mbalmayo (Kameroen), houden wij ons al twintig jaar bezig met de vorming en het stimuleren van het gevoel van verantwoordelijkheid van de leken, de begeleiding en catechese van jongeren en kinderen, de bevordering van de caritas.