Afdrukken

 

Wij gaan verder met het weergeven van de geschiedenis en enkele belangrijkste uitdagingen van Mbalmayo, rijk aan een maatschappelijk en kerkelijk verleden, maar ook aan lijden en tegenstellingen.

 

NIEUWE UITDAGINGEN: EEN JONGE STAD

 

Mbalmayo berust er niet in zijn eigen verleden opgesloten te blijven, maar het wil zich openstellen voor de toekomst. In deze laatste jaren zijn er dankzij internationale samenwerking, ook al is dat schuchter, enkele projecten gestart met het oog op expansie en modernisering: de verwezenlijking van de stadsplanning, de herinrichting van enkele verkeersaders die ernstig waren verwaarloosd, en de aanpak van het huisvuil. Er zijn ook enkele initiatieven verwezenlijkt om de toeristische mogelijkheden van de streek te versterken.

De stad blijft een kloppend belangkrijk knooppunt van communicatie en een belangrijk bestuurscentrum. Enkele fabrieken voor de houtverwerking, die nog functioneren, maken er praktisch het enige industriële centrum van de streek van. De stad is bovendien het “waterreservoir” van Yaoundé: in Mbalmayo bevindt zich immers het centrum voor het oppompen en reinigen van het water van de rivier de Nyong, die de hoofdstad voedt.

Mbalmayo trekt de jongeren van het platteland van Centrum-Zuid dankzij de aanwezigheid van talrijke middelbare scholen: een Franstalig en Engelstalig lyceum, technische instituten en instituten voor een beroepsopleiding, zonder de enige kunstacademie van Kameroen te vergeten. Ten slotte trekt de School voor de Boswachters van Mbalmayo talrijke studenten, van wie er sommigen ook uit buurlanden komen.

Dat maakt van Mbalmayo een jonge stad met een bijzondere concentratie van leraren en functionarissen, mensen met een ontwikkelingsniveau die hoger ligt dan het gemiddelde van de bevolking. Globaal gezien blijft het alfabetiseringspercentage echter nog onvoldoende: iets dat de maatschappelijke groei van de bevolkingen niet bevordert.

Men begrijpt dus dat het debat, de dialoog en de verspreiding van ideeën moeilijk tot stand komen en vaak met argwaan en wantrouwen worden bekeken. Het besturen van de stad ondervindt nog steeds de gevolgen van de historische ervaring van de traditionele maatschappijen en van de kolonisatie; de familierelaties en bloedbanden blijven vaak het belangrijkst.

De ernstigste gevolgen zijn tribalisme en cliëntelisme; lichtgelovigheid en magische praktijken nemen bovendien de plaats in die is vrijgelaten door de rede en het vertrouwen in de mogelijkheid om eenheid en verschil te verbinden met het oog op de bestendiging van het algemeen welzijn.

Om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden is de stad Mbalmayo geroepen om haar verleden niet te vergeten, om te overwegen dat haar ontwikkeling niet alleen maar zal afhangen van de materiële hulp die zij zal weten aan te trekken, noch van de technische structuren die zij zal kunnen verwezenlijken. Een nieuw elan voor het leven van onze stad zal integendeel kunnen komen van de vorming van de gewetens, van het rijpen van de mentaliteit en het gedrag van haar burgers met het oog op een grotere burgerlijke verantwoordelijkheid en etnische solidariteit van al de elementen die er deel van uitmaken.

Op dit niveau is de wezenlijke rol die de Kerk speelt, onmiskenbaar dankzij de fijnmazige aanwezigheid van de parochies in het gebied, waar het verenigingsleven bijzonder levendig is, en dankzij haar beslissende inzet ten gunste van ondersteuning van de mens die door haar gezondheidsstructuren en vooral haar onderwijsinstituten tot uitdrukking komt. Dit alles draagt bij aan de integrale vorming van de persoon en dientengevolge aan de opbouw van de maatschappij.

Op 27 december 2016 is tot bisschop van Mbalmayo benoemd mgr. Joseph-Marie Ndi-Okalla, afkomstig uit de stad en begiftigd met een rijke geestelijke en culturele bagage, de vrucht van lange jaren dienst in de Kerk en theologisch onderzoek, die hem de deelname als deskundige heeft verschaft aan de Tweede Synode voor Afrika. Deze was in het bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen waarvoor de Afrikaanse maatschappijen zich gesteld zien. Het elan van kerkelijke vernieuwing waarmee mgr. Ndi-Okalla op het bisdom zijn stempel heeft gedrukt, geeft moed om met vertrouwen te kijken naar de toekomst van Mbalmayo, een waar Kameroen in miniatuur.

 

 

ECOTOERISME

De stad Mbalmayo en omgeving tellen verschillende plaatsen waar aan ecotoerisme wordt gedaan: het dorp Ebogo, gelegen aan de rivier de Nyong, is in het bijzonder door de Wereldorganisatie voor Toerisme uitgekozen om het duurzame toerisme te ontwikkelen en te bevorderen. In een kano kan men het ongerepte nationale park en een boom van twaalf meter in doorsnede, die verschillende eeuwen oud is, de Kossipo, bezoeken.

Er is vervolgens het religieuze toerisme, dat in het bijzonder verbonden is met de kathedraal uit de koloniale periode, en met het heiligdom “Maria, Koningin van de vrede” van Nkol Ebindi dat boven de stad uitsteekt. Niet ver hiervandaan bevinden zich de grotten van Akok Bekoe (Grotten van de pigmeeën), een geheel van beddingen die zich in de machtige rotsen die het gelijknamige dorp omgeven, hebben gevormd. Ten slotte is er het culturele toerisme dat het mogelijk maakt ook de smaken van de locale gastronomie te ontdekken en te waarderen; de kanga, een grote vis van de rivier de Nyong neemt een bijzondere plaats in, evenals de verschillende kwaliteiten ndomba, gerechten op basis van vis of vlees, gekookt in bananenbladeren.

 

 

 

 

GESCHIEDENIS VAN DE KANGA

De kanga is een vis met een zwarte of grijze kleur die, wanneer hij volgroeid is, ook een lengte van 1,7 m. heeft en 19 kg. weegt. In Kameroen komt hij vooral veel voor in het water van de rivier de Nyong die door de stad Mbalmayo stroomt.

De larven werden in het begin van de jaren zestig geïmporteerd door Victor Kanga (naar wie de vis is genoemd), minister van financiën van 1964 tot 1966. Het water van de rivier, dat rijk is aan algen, gras en modder, vormde de ideale omgeving voor de voortplanting van de soort, zodat reeds weinig jaren later de kangavis voor de bevolkingen langs de rivier een winstgevende activiteit werd.

Zeer gezocht vanwege zijn voortreffelijke smaak draagt de kanga ertoe bij de gastronomische traditie van de streek Mbalmayo te verrijken en is daarom de grote trots van de bevolkingen ervan.

 

 

 

Franco Paladini

(Wordt vervolgd)

 

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)

 

 

10/07/2018

 

Categorie: Nieuws uit Kameroen