MAX SCHELER

 

Max Scheler

 

“Alleen vanaf het ogenblik dat de mens begon te beweren dat God zelf zich in een volmaakt concreet historisch individu had geopenbaard en de Eeuwige vlees was geworden in een individu en op een bepaald punt van de geschiedenis, alleen vanaf toen werden de omstandigheden geschapen om het individu als een realiteit te beschouwen. … Heel de realiteit van God valt daarom terug op de mens. God zelf is de geschiedenis binnengetreden”.

Max Scheler