Geschriften van Emilio Grasso

 

Het einde van het artikel “Ga, waarheen je hart je voert” waar een zeer bekende uitdrukking van Susanna Tamaro wordt geciteerd, zou een argeloze lezer ertoe kunnen brengen te denken aan een sentimentalistische-spiritualistische sympathie van mijn kant die toegeschreven moet worden aan een zekere neiging tot New Age.

 

De mensgeworden Zoon, openbaring van de oneindige schoonheid, is hoogst beminnelijk

 

De mensgeworden Zoon, openbaring van de oneindige schoonheid, is hoogst beminnelijk

 

De mensgeworden Zoon, openbaring van de oneindige schoonheid, is hoogst beminnelijk

 

De mensgeworden Zoon, openbaring van de oneindige schoonheid, is hoogst beminnelijk

 

Che Guevara in de collectieve verbeelding

 

Zich omdraaien en de blik naar het licht richten

 

‘Blijf in je cel’ is de leefregel van de woestijnvaders; in je eigen kamer kunnen blijven en je in jezelf terugtrekken is voor de monniken uit het vroegere christendom de voorwaarde voor geestelijke ontwikkeling.