Geschriften van Emilio Grasso

 

De geboorte van Jezus is een mysterie dat iedere christen aangaat. Net als Maria heeft de christen een Woord ontvangen dat niet alleen maar een woord mag blijven, maar dat zelfs vlees en bloed moet worden, een concreet feit, iets dat kan worden aangeraakt en gezien. Het Woord bouwt altijd iets op. Jezus is het Woord dat vlees is geworden en te midden van de mensen heeft geleefd.

 

Iedere maand december en aan het begin van het nieuwe jaar begint de tijd van de zoetige sprookjes voor kinderen die niet groeien, en voor degenen die Kerstmis reduceren tot een dag waarop men zoveel mogelijk uitgeeft en consumeert, deze vleselijke genoegens combinerend met een of ander beperkt edelmoedig werk, dat ervoor zorgt dat wij ons betere mensen voelen en het ons mogelijk maakt onze verlangens te bevredigen zonder verontrustende gewetenswroeging.

 

Friedrich Nietzsche is ongetwijfeld een van de grote profeten van het moderne nihilisme, van onze vloeibare samenleving. Hij ziet een glimp van de gevolgen van een samenleving zonder fundamenten en zonder waarden, waar men de laatste zin van ons handelen vindt in het handelen zelf en waarin alles relatief en onbepaald is, terwijl trouw zonder betekenis is.

 

Ter voorbereiding op de komende bisschoppensynode, die gewijd is aan het thema “De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping”, heeft de Italiaanse theoloog Bruno Forte in een vlot geschreven en diepgaand boek een serie artikelen en bijdragen over betreffend thema bijeengebracht. Forte begint met een snelle en synthetische analyse van de maatschappij waarin wij leven.

 

Getuigenis ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de priesterwijding van Z.E. mgr. Antonio Lucibello

 

De missie stelt vandaag zeer veel vragen en roept weer op zich opnieuw zich opnieuw vragen te stellen.In Afrika kan bijvoorbeeld de missie niet meer worden verwezenlijkt zoals vóór de genocide in Rwanda, waar catechisten personen van een andere bevolkingsgroep hebben gedood en waar zelf gewijde personen zover gegaan zijn dat zij medebroeders hebben vermoord, alleen al omdat de wet van het bloed heeft geprevaleerd boven de wet van vrijheid en genade.

 

Een ander punt waar ik graag de nadruk op leg, is het woord “dialoog”. Wat dit betreft, ben ik van mening dat de encycliek Ecclesiam Suam en de apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi fundamenteel blijven: hierin wordt de basis gelegd voor de verhouding tussen missie ad intra en ad extra; er wordt eraan herinnerd dat de Kerk evangeliseert door zichzelf te evangeliseren; er wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen innerlijkheid-gemeenschap- volk.

 

Hier wordt een bijgewerkte synthese geboden van een bijdrage van don Emilio Grasso op het 1ste Missionair Congres van de Italiaanse Provincie van de Karmelieten op 2 oktober 2007.

 

“Het woord 'filo-sofie' komt van het Grieks en betekent liefde voor het weten. Filosofie is dus in wezen kennis en gedrag dat aan deze kennis is aangepast. Kennen wil zeggen 'een nauwkeurig begrip hebben van het wezen en de kenmerken van welk aspect van de werkelijkheid dan ook'”.