Latijns-Amerika

 

"Als moeder van Miguel, een van de vijftig kinderen die de Eerste Communie hebben ontvangen, moet ik zeggen dat de catechiste Marta met veel geduld en toewijding de voorbereiding van onze kinderen, maar ook de begeleiding van ons ouders verzorgd heeft".

 

"Sinds verschillende jaren bereid ik de kinderen voor op de Eerste Communie en ik constateer steeds meer dat men bij hen moet profiteren van de hele ter beschikking staande tijd, omdat de christelijke vorming vaak wordt gereduceerd tot de catechese om de sacramenten te ontvangen met weinig vervolg in het gezin".

 

De dag van de Eerste Communie mag absoluut geen gelegenheid zijn waarbij duidelijke maatschappelijke verschillen tussen rijk en arm worden benadrukt en blijken.

 

De catechese is een fundamentele pijler van het kerkelijk leven en kenmerkt samen met de liturgie en de sacramenten het dagelijkse leven van een parochie, de bevoorrechte plaats waar de Kerk leeft en zich verwezenlijkt.

 

Na het profiel van de catechist en enkele educatieve richtlijnen te hebben geschetst eindigen wij het verslag van de door Emilio voor de catechisten van Loma Pytâ gegeven retraite, waarin hij de deelnemers de Drie-eenheid heeft voorgehouden als model van de catechetische vorming door het verenigen van de vermogens van herinnering, verstand en wil, vonken van de Drie-eenheid in de mens.

 

Gedurende de retraite die door Emilio werd gegeven voor de catechisten van Loma Pytâ zijn er na een reflectie over het profiel van de catechist verrijkende uitwisselingen van gedachten over concrete en methodologische aspecten van de geloofsoverdracht geweest. Van dit alles geven wij hier in samenvatting enkele aspecten weer die wij niet alleen voor de kerkelijke context van Paraguay, waarin deze overwegingen zijn gerijpt en gedeeld, voor zeer nuttig houden.