Na het profiel van de catechist en enkele educatieve richtlijnen te hebben geschetst eindigen wij het verslag van de door Emilio voor de catechisten van Loma Pytâ gegeven retraite, waarin hij de deelnemers de Drie-eenheid heeft voorgehouden als model van de catechetische vorming door het verenigen van de vermogens van herinnering, verstand en wil, vonken van de Drie-eenheid in de mens.

 

Gedurende de retraite die door Emilio werd gegeven voor de catechisten van Loma Pytâ zijn er na een reflectie over het profiel van de catechist verrijkende uitwisselingen van gedachten over concrete en methodologische aspecten van de geloofsoverdracht geweest. Van dit alles geven wij hier in samenvatting enkele aspecten weer die wij niet alleen voor de kerkelijke context van Paraguay, waarin deze overwegingen zijn gerijpt en gedeeld, voor zeer nuttig houden.

 

De retraite van de catechisten van Loma Pytâ, een volkswijk van Asunción, die door Emilio werd gegeven aan de vooravond van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, is een kostbare gelegenheid geweest voor een theologische en geestelijke verdieping van de fundamentele waarheden van ons geloof, de menswording en de Drie-eenheid. Er zijn interessante overwegingen uit voortgevloeid over de identiteit van de catechist als missionaire leerling.