“During this season of conversion, let us renew our faith, draw from the ‘living water’ of hope, and receive with open hearts the love of God, who makes us brothers and sisters in Christ”.

 

“Easter brings us this message: the message of rebirth. We can be reborn with the same strength that raised up the Lord: with the strength of God”.

 

“Men vergeet daarbij dat ‘het leven niet een zending heeft, maar een zending is’".

 

“Soms hebben wij echter de verleiding om de pastorale toewijding en de inzet in de wereld naar een tweede plan te verbannen, als waren het ‘afleidingen’ op de weg van de heiliging en de innerlijke vrede”.

 

“Wij heiligen ons in het verantwoord en edelmoedig beoefenen van onze zending”.

 

“Wij zijn geroepen om ook te midden van activiteiten de contemplatie te beleven”.

 

“Alles kan in deze wereld worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan en deel uitmaken van de weg van heiliging”.

 

“Het is niet gezond van de stilte te houden en de ontmoeting met de ander te vermijden, naar rust te verlangen en activiteiten af te wijzen, het gebed te zoeken en dienstbaarheid te verachten”.

 

“Je zul je niet heiligen zonder bij je inzet met lichaam en ziel het beste van je te geven”.