Wij christenen vragen ons vaak af waarom ons geloof zo zwak is en vooral waarom het niet de vruchten voortbrengt die wij zouden wensen.

 

Een van de kenmerken van de religiositeit van katholieken en van veel christenen wereldwijd is de Mariadevotie.

 

Op 27 april 2014 heeft de Kerk Johannes Paulus II heilig verklaard. Het verlangen van het Volk Gods, dat op 2 april 2005 bij de dood van de paus op het St. Pietersplein vroeg: “Onmiddellijk heilig”, is verwezenlijkt.

 

Bij het samenvatten van het christelijk gebeuren zegt de heilige Paulus dat het heil voortkomt uit het aanroepen van de naam van de Heer.

 

De Grieken noemden het onderscheiden van wat waardevol is en wat het niet meer is of nooit is geweest, krísis om een stap voorwaarts te kunnen zetten, een keuze te maken.

 

Het Afrika van de hoop is het verhaal van ervaringen van mannen en vrouwen, van boeren, van hele dorpsgemeenschappen, die hun armoede achter zich willen laten. Zij verenigen zich, zij proberen te begrijpen en te handelen.

 

Op de slotpagina van het bisdomblad “Samen” geeft Mgr. Paul Schruers, bisschop van Hasselt, trouw iedere maand een korte overweging.

 

Deze bibliografie van de werken en geschriften van mgr. Paul Schruers, tweede bisschop van Hasselt, wil hulde brengen aan mgr. Paul Schruers, op het ogenblik van zijn afscheid van de Limburgse gelovige gemeenschap, nadat hij op 25 oktober 2004 de canonieke leeftijd van 75 jaar bereikt heeft.