De belangrijke rol van mgr. Jozef Maria Heuschen op het Tweede Vaticaans Concilie, waaraan hij als hulpbisschop van Luik deelnam, is zelden op een juiste manier naar voren gebracht.

 

De meditatie over een passage uit de Tweede Brief aan de Korintiërs van de heilige Paulus (2 Kor. 8, 9) heeft ons de gelegenheid gegeven een reflectie te ontwikkelen over de armoede, die zeer belangrijk is voor een diepgaande evangelisatie die niet blijft steken bij de dimensies, hoe belangrijk ook, van solidariteit, naastenliefde, ontwikkeling.

 

De verspreiding van onze publicaties in België en Nederland

 

Het komt niet spontaan bij iemand op verband te leggen tussen nihilisme, een modern verschijnsel dat instinctief met de "dood van God" wordt geassocieerd, en het archaïsme van de ideologie waardoor de daders van de aanslagen van islamitische origine zich laten inspireren.