Pater Damiaan, Apostel van de melaatsen, held van de liefde

 

Op het eerste gezicht kan het lijken dat de zending niet valt binnen de horizon van de belangrijkste zorgen van Enzo Bianchi, die daarentegen bepaald worden door zijn zich voegen in de monastieke traditie: deze legt het accent op de “bekering van de gewoonten”, om een uitdrukking van de heilige Benedictus te gebruiken, en op de aandacht voor het leven van de Kerk, dat “altijd moet worden hervormd”.

 

“Het is nooit zo gemakkelijk geweest de hemel te verdienen”: dat waren woorden in de mond van zeer veel Mexicaanse jongeren die leefden tijdens de godsdienstvervolging, ontketend door de “revolutionaire” staat aan het einde van de jaren '20.

 

Jean-Thierry laat een grote religieuze rijpheid en diepgang zien en het volgende jaar besluit de congregatie in een fase van het verminderen van de ziekte hem het traject van het noviciaat in Italië te laten voortzetten, in de provincie Milaan, waaronder het Scholasticaat en de missie van Yaoundé vallen, en ook om dieper gaande medische onderzoeken te laten doen.

 

Wij presenteren hier de geestelijke ervaring van de jonge Kameroener Jean-Thierry Ebogo, die om zijn heldhaftige deugden is erkend als Dienaar Gods en voor wie het proces voor zaligverklaring loopt.

 

Bij Madeleine gaan de weg van de Christus in ons en zending in volledige gemeenschap met de Kerk samen.