“Today, too, the Spirit is calling men and women to set out and encounter all those who are waiting to discover the beauty, goodness, and truth of the Christian faith”.

 

“Easter brings us this message: the message of rebirth. We can be reborn with the same strength that raised up the Lord: with the strength of God”.

 

“Men vergeet daarbij dat ‘het leven niet een zending heeft, maar een zending is’".

 

“Soms hebben wij echter de verleiding om de pastorale toewijding en de inzet in de wereld naar een tweede plan te verbannen, als waren het ‘afleidingen’ op de weg van de heiliging en de innerlijke vrede”.

 

“Wij heiligen ons in het verantwoord en edelmoedig beoefenen van onze zending”.

 

“Wij zijn geroepen om ook te midden van activiteiten de contemplatie te beleven”.

 

“Alles kan in deze wereld worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan en deel uitmaken van de weg van heiliging”.

 

“Het is niet gezond van de stilte te houden en de ontmoeting met de ander te vermijden, naar rust te verlangen en activiteiten af te wijzen, het gebed te zoeken en dienstbaarheid te verachten”.

 

“Je zul je niet heiligen zonder bij je inzet met lichaam en ziel het beste van je te geven”.