Het bisdom San Lorenzo (Paraguay) heeft een oppervlakte van 1.944 km2 en een bevolking van 862.890 inwoners, waarvan 852.730 katholieken.

In wezen is het een stedelijk gebied: dat van de buitenwijken van Asunción met zijn satellietsteden. Het herbergt, behalve verschillende andere universitaire instellingen, de campus van de nationale universiteit.

Het bisdom beantwoordt aan een aanzienlijk stuk van het Departamento Central, dat het kleinste, maar het dichtst bevolkt is en in het land het beste niveau van infrastructuur en de hoogste indices van menselijke ontwikkeling heeft na de hoofdstad; hoe dan ook indices die duidelijk liggen beneden die van Argentinië, Brazilië en Uruguay. Een groot gedeelte van de weinige industrie van het land is hier geconcentreerd.

Het gebied met vlakland en heuvels strekt zich uit tot aan de twee belangrijkste meren van het land, het Ypacaraí-meer en het Ypoá-meer, die de grenzen respectievelijk met het Departamento de Cordillera en het Departamento de Paraguarí vormen.

Het klimaat is subtropisch met in de zomer maximumtemperaturen rond 40° C en minima die in de winter ook kunnen dalen tot 0° C. De seizoenen zijn niet duidelijk bepaald op grond van de warmte die vaak ook in de winter overheerst. De overvloedige neerslag is over het hele jaar verspreid. Door de hoge vochtigheid wordt het gevoel van warmte verstikkender.

Deze streek, historisch bekend als Comarca asuncena werd het eerst bevolkt. Verschillende steden werden reeds in de 16e en 17e eeuw gesticht als garnizoensplaatsen en militaire forten of als Reducciones, vooral het werk van de franciscaan Luis de Bolaños, terwijl andere ontstonden in de 18e eeuw rond kapellen die het middelpunt waren van evangelisatie.

De stad San Lorenzo, zetel van het bisdom, ontstond in de 16e eeuw als vestiging van enkele families van landbouwers, die op plantages werkten die het eigendom waren van de jezuïeten.

Tegenwoordig kent de streek een snelle demografische groei, omdat zij het doel is van een massale interne immigratie, die gepaard gaat met een groeiende economische ontwikkeling, die haar diepgaand onderscheidt van het zogenaamde, nog zuiver agrarische “interior” en ten grondslag ligt aan het opkomen van levensstijlen die worden gekenmerkt door de moderne en bij tijd en wijle postmoderne cultuur.

Vanuit maatschappelijk standpunt bezien wordt het gebied van het bisdom gekenmerkt door hoge indices van ongelijkheid, daar een groot gedeelte van de bevolking in hachelijke omstandigheden leeft en weinig mogelijkheden heeft van toegang tot de wezenlijke diensten, vooral op het vlak van de gezondheidszorg. Ook al bevinden zich in dit gebied verschillende van de belangrijkste openbare ziekenhuizen van het land, het aantal bedden in verband met het aantal inwoners is het laagste van heel Paraguay.

Het bisdom San Lorenzo is in het jaar 2000 ontstaan uit het opsplitsen van een aanzienlijk gedeelte van het gebied van het aartsbisdom Asunción.

Op 4 juli 2015 is Mgr. Joaquín Hermes Robledo Romero tot bisschop van het bisdom benoemd.

Dit kerkelijke district kan rekenen op 18 diocesane priesters en 20 priesters die behoren tot religieuze instituten, hetgeen beantwoordt aan een percentage van meer dan 22.000 katholieken per priester, duidelijk ongunstig ten opzichte van het gemiddelde van Amerika (ongeveer 8.000 katholieken per priester) en Europa (ongeveer 1.600 katholieken per priester), of in het bijzonder van België (ongeveer 5.000 katholieken per priester) en Nederland (ongeveer 7.700 katholieken per priester).

De economische en maatschappelijke context maakt de traditionele religiositeit waarvan de rurale wereld nog doordrenkt is, snel verouderd en dwingt ertoe de oude pastorale paradigma’s opnieuw ter discussie te stellen.

Vanaf het begin van haar aanwezigheid in het bisdom San Lorenzo heeft de Gemeenschap Redemptor hominis een bijzondere bijdrage willen leveren aan de pastoraal, vooral door middel van de ervaring, opgedaan in de parochie Sagrado Corazón de Jesús, in de stad Ypacaraí, die in december 2002 met een speciale overeenkomst werd toevertrouwd aan onze Gemeenschap.

In het bisdom San Lorenzo is ook het Centro de Estudios “Redemptor hominis” gevestigd.

Michele Chiappo

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)