De nacht loopt reeds ten einde en de dag breekt aan

 
Op de rand om jullie gade te slaan...


Ik verlaat jullie om andere schapen te zoeken