Een belofte is een door iemand vrij en spontaan getoonde intentie om in de toekomst iets te doen.

 

Ieder jaar wordt in de stad Ypacaraí op 13 september de verjaardag van de stichting van de stad gevierd. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis vragen de hoogste autoriteiten van de stad om de viering in de parochiekerk van een mis om God te danken voor het afgelopen jaar en stellen het nieuwe levensjaar van de stad onder zijn bescherming.

 

Er bestaat een heel mooie en liefdevolle uitdrukking die in het kerkelijk taalgebruik is binnengedrongen en de dagelijkse inzet, soms ook tot aan de dood toe, van veel authentieke volgelingen van de Heer vormt.

 

De geboorte van Jezus is een mysterie dat iedere christen aangaat. Net als Maria heeft de christen een Woord ontvangen dat niet alleen maar een woord mag blijven, maar dat zelfs vlees en bloed moet worden, een concreet feit, iets dat kan worden aangeraakt en gezien. Het Woord bouwt altijd iets op. Jezus is het Woord dat vlees is geworden en te midden van de mensen heeft geleefd.

 

Iedere maand december en aan het begin van het nieuwe jaar begint de tijd van de zoetige sprookjes voor kinderen die niet groeien, en voor degenen die Kerstmis reduceren tot een dag waarop men zoveel mogelijk uitgeeft en consumeert, deze vleselijke genoegens combinerend met een of ander beperkt edelmoedig werk, dat ervoor zorgt dat wij ons betere mensen voelen en het ons mogelijk maakt onze verlangens te bevredigen zonder verontrustende gewetenswroeging.

 

Friedrich Nietzsche is ongetwijfeld een van de grote profeten van het moderne nihilisme, van onze vloeibare samenleving. Hij ziet een glimp van de gevolgen van een samenleving zonder fundamenten en zonder waarden, waar men de laatste zin van ons handelen vindt in het handelen zelf en waarin alles relatief en onbepaald is, terwijl trouw zonder betekenis is.

 

Ter voorbereiding op de komende bisschoppensynode, die gewijd is aan het thema “De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping”, heeft de Italiaanse theoloog Bruno Forte in een vlot geschreven en diepgaand boek een serie artikelen en bijdragen over betreffend thema bijeengebracht. Forte begint met een snelle en synthetische analyse van de maatschappij waarin wij leven.

 

Getuigenis ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de priesterwijding van Z.E. mgr. Antonio Lucibello