Geschriften van Emilio Grasso

 

"Wat doet Dinges? Hij herhaalt als een papegaai woorden die hij heeft geleerd, zonder te redeneren. Hij probeert geen fouten te maken, hij tracht te raden, omdat hij een lui iemand is die niet met zijn verstand wil werken: hij is een onverantwoordelijk iemand".

 

"Fontamara wordt tot een symbool van het Zuiden van de wereld. In dit dorp vinden wij een oude en steeds nieuwe geschiedenis beschreven die moet worden gelezen als een allegorie van wat nu nog gebeurt onder ons, voor onze ogen".

 

De tekst die wij hier presenteren, is een vertaling met enkele aanpassingen van de inleiding op mijn publicatie Principios de filosofía o sea lo que no es el Fulanismo, gepubliceerd in 2005 en verzorgd door het Studiecentrum Redemptor hominis van Paraguay. De tekst in kwestie is het resultaat van een synthese van verschillende cursussen, bij verschillende gelegenheden gegeven voor studenten in Paraguay.

 

Wat deden wij toen? Wij bleven niet zitten, wij pleegden geen zelfmoord, zoals Tenco, wij zagen niet af van de maan of de onsterfelijkheid, wij vluchtten niet in de dromen over een andere wereld, maar wij begonnen hier de nieuwe wereld te bouwen, iets dat misschien dwaas was, maar van deze wereld. Reeds en nog niet, zoals Cullmann zou zeggen, in een voortdurende spanning die ons nooit verlaat.

 

Tegenover bepaalde mythen was ik vrij sceptisch. Orwell, Koestler, Sartre en onze Silone hadden mij uitvoerig gevaccineerd. Maar het knagen van het manicheïsme huist altijd in ons hart en niet alleen in onze hersenen.

 

Ik ben diep onder de indruk van de eerste toespraken en homilieën van paus Franciscus.

Ik heb mij verplicht gevoeld zonder enige aanmatiging de oorsprong van mijn roeping en de eerste jaren van mijn priesterambt, de jaren die heel mijn leven hebben gebrandmerkt, te vergelijken met dit binnenstromen van een lentebries in het leven van de Kerk.

 

"Pino was het eerste kind dat ik ontmoette onder de bewoners van de barakken van Quarticciolo-Alessandrino, toen ik na twee jaar parochie het verlof kreeg van de kardinaal vicaris van Rome om te gaan leven tussen die krotten".

 

Beste vriend,

Men heeft mij laten weten dat je van mijn kant enkele aanwijzingen zou willen ontvangen voor lectuur die op dit bijzonder ogenblik in je leven nuttig voor je zouden kunnen zijn.


De nacht loopt reeds ten einde en de dag breekt aan