Geschriften van Emilio Grasso

 

Dank aan de verpleegsters en verplegers die in de gezondheidsinstellingen van de stad Ypacaraí (Paraguay) werken

 

"Wij belijden niet allen hetzelfde geloof en als voor sommigen hetgeen wij vieren, een liturgische plechtigheid in de volle zin van het woord is, betreft het voor anderen alleen maar een civiele ceremonie waaraan zij deelnemen als teken van respect en broederschap, trouw aan een oude en gevestigde traditie die haar oorsprong heeft in de christelijke wortels van het volk van Paraguay".

 

Preek, gehouden door don Emilio Grasso op de dag van de 50ste verjaardag van zijn priesterwijding in de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí (Paraguay).

 

Homilie ter gelegenheid van haar heengaan naar de hemel

 

Homilie van don Emilio Grasso, stichter van de Gemeenschap Redemptor hominis ter nagedachtenis van don Maurizio Fomini

 

Wij publiceren hier de homilie, door Emilio Grasso op 13 september 2010 ter gelegenheid van de 123ste verjaardag van de stad Ypacaraí uitgesproken tijdens de dankmis die in de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí werd gevierd in tegenwoordigheid van de burgerlijke, politieke en ambtelijke autoriteiten van de stad en van talrijke gelovigen.